Skip links

Life-Coaching

Persoonlijke begeleiding of Life-Coaching kan iets voor je zijn als je vragen hebt over hoe jij de dingen doet, als je merkt dat het niet zo loopt als jij het wilt in je leven. Ik begeleid mensen om meer in verbinding te leven met hun verlangens.

Dat is een proces dat begint met nieuwsgierig worden. Welke vragen heb je eigenlijk? Welke verlangens leven in jou? Waar heb jij oprecht behoefte aan? Pas als je die vragen uitspreekt, begint de verandering.

Ik ben sterk in het helder zicht geven op jouw patronen in denken en doen. Maar ook met andere thema’s of vragen over zingeving kun je bij mij terecht.
Ik werk voornamelijk met lichaamswerk. Je kan letterlijk ‘aan den lijve’ ervaren wat er in jou leeft. De directe beleving is voor mij de essentie. Het geeft inzicht, herkenning en opluchting. En het biedt praktische houvast waarmee je direct wat kan.

Je eigenheid leven

Mensen zijn sociale dieren en willen geaccepteerd en gezien worden door anderen. En daarom kan het zijn dat je te veel aandacht geeft aan bepaalde aspecten van jezelf, zoals: aardig zijn, presteren, hard werken, een goede partner zijn, etcetera. En zo laat je andere dingen liever niet zien: jaloezie, lust, kwetsbaarheid, boosheid, frustratie… Soms blijf je gedragspatronen voeden en houd je die in stand. Die patronen kunnen je meer bepalen dan je wilt. Door nieuwsgierig te zijn, kan je de patronen leren kennen en er vrijer van worden.

De kunst is om te leren omgaan met die aspecten van jezelf die je liever niet laat zien en mogelijk ontkent. Als je ze aan durft te kijken en wilt accepteren geven ze veel kracht. Kracht die je nodig hebt om bij jezelf te blijven en oprecht te uiten wat er in jou leeft. Dan begin je vanuit je eigenheid, vrij, te leven.

Neem contact op met

Wouter.

– T:
06-1919 9011