Skip links

Waarom teamontwikkeling?

Het werken in een team dat loopt als een trein geeft energie en is inspirerend. Maar hoe het loopt, wordt mede bepaalt door de manier waarop er met elkaar gesproken wordt en wat er wordt gedeeld aan waarden en verhalen. Om te komen tot een team dat energie geeft en waarin alle teamleden graag werken is teamontwikkeling belangrijk. Daarbij gaat het wat mij betreft om vertrouwen, waardering en om gezonde feedback en oprechte interesse in elkaar. Als dat wordt uitgesproken en beleefd, gaat een team echt opbloeien. Dan komt creativiteit vrij en wordt synergie voelbaar.

Het is spannend om jezelf oprecht uit te spreken in een groep en daardoor gebeurt het niet altijd. Het is soms gewoon makkelijker om je te voegen naar een ander dan om je uit te spreken. Maar dat heeft wel gevolgen. In een goed functionerend team nemen teamleden de verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken en te ondersteunen. Dan wordt je uitspreken, proactief informeren en handelen de gewoonste zaak van de wereld. Als openheid, nieuwsgierigheid, moed en kwetsbaarheid worden gecultiveerd ontstaat synergie.

De kans dat het stroever loopt, wordt groter in teams die te maken hebben met verandering: nieuwe teamleden, nieuwe projecten of taken en in het geval van reorganisatie. Teamontwikkeling door begeleiding van buitenaf kan dan een goede interventie zijn om het team weer op elkaar te laten afstemmen en een goede (door)start te maken.

Traject teamontwikkeling

Ik bied een op maat gemaakt traject aan. We gaan samen aan de slag met thema’s als: contact en conflict, effect op elkaar, waarden, visie, persoonlijk leiderschap, persoonlijke kwaliteiten en gedragspatronen. Ik draag zorg voor de veiligheid en bedding van dit proces. Tegelijkertijd ben ik oprecht en scherp in wat ik terug geef.

Mocht het vertrouwen of veiligheidsgevoel in het team niet groot genoeg zijn om ervaringen te delen, dan ga ik daar behoedzaam mee om. De onderste steen hoeft niet altijd boven te komen om professioneel, maar menselijk met elkaar om te gaan. Door dialogen, door mijn interventie en door als team te reflecteren op de individuele ervaringen kan het vertrouwen groeien. Het vormt de gedeelde basis waarop verder is te bouwen aan een visie en een gewenste manier van omgaan met elkaar.

Neem contact op met

Wouter.

Voor informatie over begeleiding van teams kunt u mij bellen of mailen.

Ik stel, in overleg met u, een op maat gemaakt traject op.

– T:
06-1919 9011
go-to-top